Игри

Информация за страница Кредити

   Тегленето на кредити в наши дни е разпространено явление, от което се възползват много хора. За съжаление самият процес означава, че поне в настоящия момент имаме затруднения от финансов характер и не сме в състояние да покрием разходите си. Така например кредит от типа бърз или потребителски е предназначен точно с такава цел, независимо дали се отнася за ремонт на дома, поправка на автомобила или друго. В зависимост от индивидуалните нужди всеки тегли толкова, колкото прецени. Връщането на заетата сума впоследствие се извършва на равни месечни вноски, но не бива да забравяме и известния процент лихва. Някои хора съумяват да изчистят кредитните си задължения по-рано от очакваното, като за целта или увеличават стойността на вноската всеки месец, или връщат накуп част от сумата. Разбира се, това не става по тяхно усмотрение, а се налага да се отиде до банката и да се водят разговори със служителите, които в случая са консултанти.

     Има различни по вид кредити, всеки един от които е на разположение на клиентите на банките. Следващи по популярност са жилищните, които се използват за покриване разходите по покупката на имоти. Не всеки може да си позволи да извади на куп хиляди левове или евро, колкото всъщност струва един апартамент. Точно поради тази причина се прибягва до тегленето на кредит, като отново връщането му става на разсрочено плащане. Възможно е в един момент жилищният такъв да се превърне в потребителски, което означава, че дори и в случай на затруднения с връщането на сумата, жилището няма как да бъде отнето от банката. Но за да се стигне до такава ситуация, е нужно да минат поне няколко години. Именно рискът с връщането на парите е главната пречка, която спира доста хора да теглят пари, връщани впоследствие. Във всеки един момент е възможно например да ни уволнят от работа или да ни намалят заплатата, а това няма как да не доведе до финансови трудности. Така че е много важно да си направим правилен разчет, преди да се решим на кредит. Не са един и два случаите, когато хората губят домовете си от невъзможността да плащат.

      Кредити винаги са се давали на хората, но за да ги получат, те трябва да са на първо място финансово осигурени. Това означава не само да получават нужните заплати, но и да са назначени официално на работа. Ето защо за работещите в сферата на сивата икономика или още на черно, дори и да взимат например 1000 лева, те няма как да изглеждат надеждни в очите на банката. При такива случаи обаче има решение – просто кредитът се тегли от друг човек, близък до желаещия, а той от своя страна плаща нужните месечни вноски. Важно е да се знае, че почти винаги банката си запазва правото да променя лихвата по кредита. Това пак се явява пречка пред някои, които иначе са готови да поемат такъв риск. На Запад почти всички хора живеят на кредит, защото получаваните заплати са недостатъчни за покриването на разходи като наем и битови сметки.

eXTReMe Tracker